Vítejte na oficiálních stránkách Muzea letecké bitvy nad Krušnohořím 11.9.1944

Muzeum je členem "The 100th Bomb Group (H) Foundation", "95th Bomb Group Memorials Foundation" a "The 339th Fighter Group Association"

SPOJTE SE S NÁM I NA FACEBOOKU...! Nejčerstvější novinky, informace z denního života muzea, komunita okolo muzea...


12. 3. 2020
FLAK KOLEM NÁS!
Přátelé, velmi neradi, avšak po usilovném a pečlivém zvažování musíme ohlásit dočasné zrušení otevírací doby našeho muzea. Výbuchy pomyslného flaku virů mohou být blíže, než se nám zdá.
Ačkoliv se na nás vládní a ministerská nařízení o uzavření státních muzeí a galerií nevztahují, jsme si vědomi, že i my bychom mohli být cestou k šíření virové nákazy a tomu určitě nechceme napomáhat. Nejsme příznivci paniky v jakémkoliv směru. Cítíme ale, že je čas spíše na zodpovědnost než frajeřinu. Aktuální rozhodnutí ředitele muzea platí do konce března 2020. Podle situace se poté rozhodneme jak dále. Děkujeme za pochopení a budeme se na vás těšit ve slunečných jarních měsících.

Jan Zdiarský,
ředitel muzea


DE:

Freunde, ich mag es nicht, aber nach sorgfältiger Überlegung müssen wir die vorübergehende Absage der Öffnungszeiten unseres Museums bekannt geben. Explosionen von imaginären Flak-Viren können näher sein als wir denken.
Obwohl die staatlichen und ministeriellen Vorschriften zur Schließung staatlicher Museen und Galerien für uns nicht gelten, sind wir uns bewusst, dass auch wir ein Weg zur Verbreitung von Virusinfektionen sein könnten, und wir wollen sicherlich nicht helfen. Wir sind in keiner Weise Fans von Panik. Aber wir glauben, dass es Zeit für Verantwortung ist und nicht für falsch Heldenmut. Die derzeitige Entscheidung des Museumsdirektors gilt bis Ende März 2020. Je nach Situation werden wir entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Vielen Dank für Ihr Verständnis und wir freuen uns, Sie in den sonnigen Frühlingsmonaten zu sehen.

Jan Zdiarský,
Museumsdirektor


EN:

FLAK ALL AROUND!
Friends, we are very sorry, but we must announce a temporary short term closing of our Museum. Explosions of the imaginative flak viruses are may be closer than we expected few days ago.
Although we are not officially affected by government restrictions for closing of National Museums and galleries, we feel as responsible to follow this rule because also we could be a way how to increase the virus’s disaster within our visitors. That is something we do not want to support by any way. We are not fans of a panic in any form. But we feel, this is time rather for responsibility than foppishness. The actual restriction by the Museum director are effective at least till end of March. After that date and upon general situation, we will revalue it.  We wanted to thank you for your understanding and looking forward to meet you on sunny Spring months.

Jan Zdiarsky,
Director of the Museum