339th Fighter Group

339th Fighter Group

 

 


 

66th Fighter Wing, 8th USAAF.
339th Fighter Group byla složena
z 503rd, 504th a 505th Squadron.


 339. stíhací skupina byla včleněna do 66. stíhacího wingu (66th Fighter wing), 3. Air Division, 8th USAAF 4. dubna 1944. 5. dubna 1944 dorazila na Station 378 ve Fowlmere, hrabství Cambridge v Anglii. Zde zůstala až do 10. října 1945. Během této doby létala letouny typu P-51B , a C, než byla definitivně přezbrojena na P-51D.
Z Fowlmere skupina odlétala 264 misí, přičemž za velmi úspěšné akce 10. a 11. 9. 1944 obdržela Distinguished Unit Citation.

Bitvy 11. září 1944 se zúčastnila její 503rd FS, vedená majorem Aitkenem. Když na formace bombardérů zaútočili stíhači JG 4, byli okamžitě napadeni Mustangy 503rd FS. Během této mise ztratila 339thFG dva letouny, oba ovšem z 304. squadrony, která se bojů nad Krušnohořím nezúčastnila. Lt. Jones i Lt. Staggers padli do zajetí.


Nároky stíhačů 339th FG na vítězství 11. 9. 1944

(U nároků vítězství stíhačů USAAF je záměrně ponecháno označení "Me 109" namísto německého standardu "Bf 109", neboť to tak odpovádá americkému značení letounů protivníka. "Poloviční" nárok zničeného stroje - např. 0.5, či 1.5 znamená sestřel ve spolupráci)


(všechny sestřely jsou hlášeny okolo 12:15 v oblasti Annabergu)

 


 

 


Kódová písmena, volací kódy a barvy squadon skupiny

 

Squadrona Sqn kódová písmena barva zádi Volací znak
503rd D7 Červená Beefteak
504th 5Q Zelená Cockshy
505th 6N Žlutá Upper


 

339th Fighter Group dnes

 

 

 

 

 


Památník 339th FG na místě jejich základny ve Fowlmere, AnglieOriginalní hangár T2 na letišti ve Fowlmere, kdysi užívaný 339th FG, dnes jako část soukromého letiště

 


Reunion 339th FG v Milwaukee, Wisconsin v září 1997. Jedno z největších es 339th FG GenerálMajor Francis R. Gerard nebyl na tomto reunionu přítomen, protože v tu dobu zastupoval 339th FG při otevírání muzea v Kovářské.

 

 

 

 

 


Asociace příslušníků 339th FG darovala místní škole ve Fowlmere přírodní třídu, jako jejich poděkování za podporu kterou jim obyvatelé Fowlmere věnovali během války. Tuto školu navštěvovala také slečna Amy Chetwyn, jeden z našich hostů při otevření muzea v září 1997

 


Žijící památka na 339th FG - P-51D létající v barvách této jednotky.