Fw 190A-8/R2 - Karl Eilmes

Uffz. Karl Eilmes
Fw 190A-8/R2 W.Nr. 681456 „Schwarze 17“
II.(Sturm)/Jagdgeschwader 4
11. 9. 1944 (KIA)
Mildenau, Německo

 Karl Eilmes byl jedním z mladých pilotů II. Sturmgruppe JG 4, který absolvoval nasazení proti bombardérům USAAF v pondělí 11. 9. 1944. Jeho skupina zaútočila nad Krušnými horami na formaci bombardérů 100th Bomb Group a velmi brzy poté se její piloti museli snažit uniknout přispěchavším Mustangům, které měly oproti těžkým a opancéřovaným Fw 190A-8/R2 rozhodně převahu. Podobně tomu bylo i s Karlem Eilmesem. Ve snaze uniknout Mustangům se dostal až k zemi a po přelétnutí německého Mildenau, stále s americkými Mustangy za sebou, se jeho Fw 190 roztříštil na poli těsně za hranicemi obce. Pamětníci vzpomínají, že trosky letounu byly roztaženy v dlouhém úseku, spolu s částmi pilotova těla.
O havárii Karla Eilmese u Mildeanu jsme věděli již od roku 1995, avšak průzkum lokality na sebe nechal z různých důvodů čekat dalších 10 roků. Přesná lokalita nám byla místními obyvateli označena v roce 2004. Navázali jsme kontakt s majitelem pozemku a vyčkávali na vhodnou dobu, která nebude kolidovat s jeho zemědělskými aktivitami. 


Místo havárie Uffz. Karla Eilmese dne 11. 9. 1944

Mezi tím, v roce 1997 se našemu spolupracovníkovi v Německu podařilo objevit snoubenku Karla Eilmese a od ní jsme získali pilotovu fotografii. Také se nám podařilo lokalizovat neoznačený hrob na místním hřbitově, pro který jsme alespoň vyrobili kříž.
 


První sonda do pole na místě havárie za přítomnosti majitele pozemku (zcela vlevo) – srpen 2009

První hlubší průzkum místa havárie se uskutečnil za podpory majitele pozemku na konci srpna 2009 a je tak pro nás prozatím nejnovějším objevem z oblasti letecké archeologie. Plocha pole nese stále stopu trosek po dráze letounu po jeho dotyku se zemí, jak vypověděli pamětníci. Žádné výraznější objevy však nepřinesla. Naštěstí se nám podařilo najít na kraji pole místo, kde byla pravděpodobně část trosek odklizena do prohlubně, která byla později zahrnuta. Tam jsme našli mnoho různých části letounu. Jejich vyzdvihování samozřejmě spíše připomínalo vyklízení odpadního smetiště, než „leteckou archeologii“. Také z polohy jednotlivých částí jsme se mohli maximálně dozvědět, jak je tam lidé házeli, ale tak je to ostatně u většiny lokalit leteckých havárií. Lidský činitel v době těsně po havárii, nebo i několik let po ní, obvykle změní příliš mnoho.
   


Jeden ze zajímavých nálezů - úlomek z přístrojové desky  


I toto je letecká archeologie... Průzkum odpadní jámy
– asi klasický archeologický případ. Zde však jsou pod spoustou
kamenů zaházeny trosky Focke-Wulfu (foto J. Zdiarský)
 


Pod hromadou kamení jsme nalezli i část pancéřového skla
z čelního štítku. Zde již po pečlivém odkrytí zeminy


Hrob Uffz. Eilmese na hřbitůvku v Mildenau  


Prozatímní display věnovaný Uffz. Eilmesovi v expozici muzea.
Mnoho dalších částí letounu je nyní v procesu čištění
a konzervace (stav na podzim 2009)